Kinderles

Boulderen is populair en dat is te merken aan de vraag naar kinderlessen. Vanwege de 3 lockdowns en alle aanpassingen waar we in die periode mee te maken hebben gehad, heeft er helaas geen instroom kunnen plaatsvinden in 2021. Gelukkig hebben we een groot deel van de jeugd op de wachtlijst kunnen plaatsen per september en oktober 2022, maar de wachtlijst is daarmee helaas nog niet leeg.

Voor alle lesgroepen (basisschool en middelbaar onderwijs) geldt dat ze vol zijn en een wachtlijst kennen. Om voor instroom per september 2023 in aanmerking te komen is het belangrijk dat het kind in kwestie met regelmaat bij ons blijft boulderen en/of klimmen zodat hij/zij zeker weet dat dit de sport is waarin hij/zij beter wil worden. Verder is het belangrijk dat er geen sprake is van valangst of hoogtevrees -iets waar je alleen door het boulderen zelf achter komt – en de hal bekend terrein is incl. geldende veiligheidsregels.

Kinderen kunnen instromen vanaf het moment dat ze 6 jaar oud zijn en in groep 3 zitten. De lesgroepen zijn ingedeeld op de basisschoolgroepen, zo hebben groep 3+4, 5+6 en 7+8 samen les. De lesmiddagen zijn woensdag en vrijdag.
De drie middelbare schoolgroepen trainen op maandagmiddag, woensdagmiddag en donderdagmiddag.
De wedstrijdgroepen trainen op dinsdag, woensdagavond, vrijdagmiddag en zaterdagmiddag. We verzorgen dus vrijwel elke dag jeugdtrainingen!

De lessen starten met een cyclus van 3 kennismakingslessen waarin de basis voor veiligheid en techniek gelegd wordt. Na deze cyclus bekijken we gezamenlijk of het kind past in de lesgroep en kan instromen. De kennismakingscyclus is het instroommoment voor de lessen en er zijn -indien mogelijk- twee instroommomenten per jaar: januari en september/oktober. Let op: zonder het volgen van de kennismakingscyclus kunnen kinderen zich niet inschrijven voor de lessen. De term kennismaking heeft te maken met kennismaken met trainen, niet met kennismaken met het boulderen zelf.

We houden onze trainingsgroepen beperkt tot max 16 pupillen. Bij de basisschoolgroepen zijn er max. 4 leerlingen per trainer, bij de middelbare schoolgroepen zijn dat er max. 7. De groepen zijn dus relatief klein zodat er ruimte en aandacht is voor iedereen.

Voor de kinderen onder de 12 jaar geldt dat zij in Delfts Bleau altijd onder actieve begeleiding van een volwassene boulderen tenzij zij in de lesgroep de status van zelfstandige klimmer hebben bereikt.

Vindt jouw kind het boulderen helemaal geweldig en wil je hem/haar graag op de wachtlijst zetten? Neem dan even contact op via het contactformulier en geef naam, geboortedatum en ervaring door. Het is niet mogelijk om kinderen aan te melden voor de wachtlijst voordat ze het boulderen daadwerkelijk hebben geprobeerd.

Het is helaas niet mogelijk om een losse introductieles of kennismakingsles te boeken. Heb je zelf geen boulderervaring en wil je je kind laten kennismaken met boulderen? Kom dan samen met je kind langs liefst op een doordeweekse middag of op een zaterdagmiddag. We leggen jullie dan de basis van boulderen uit, de veiligheidsregels en hoe jij als ouder je kind moet begeleiden (spotten). Kinderen tot 12 jaar boulderen nl. niet zelfstandig, die gaan 1 op 1 met een volwassene aan de slag.

Tot binnenkort!